Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social

Una eina per a l'anàlisi i la millora de l'acció social

Informes d'Impacte

L'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social ha consolidat la seva tasca amb la publicació de dos nous Informes d'Impacte: Exclusió Residencial i Bretxa Digital. El primer informe, publicat al gener, posa de manifest la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes persones pel que fa l’accés a l’habitatge digne i destaca la necessitat d'impulsar polítiques públiques per garantir aquest dret fonamental. El segon informe, presentat al juliol, se centra en les dificultats per accedir en igualtat d’oportunitats a les tecnologies de la informació i la comunicació i en l’impacte que representa en les persones ateses per l’entitat. Amb aquests informes, volem donar visibilitat a les situacions de pobresa i exclusió social, i incidir per aconseguir polítiques públiques que millorin la vida de les persones més vulnerables.