Sense Llar i Habitatge

Defensem el Dret a una llar digna

914.439

inversió social

projectes

Pisos d'acollida temporal per a la inclusió (PATI)

Oferim habitatge temporal a dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar la situació d’exclusió i recuperar l’autonomia personal, psicològica i social.

Conviu

Oferim habitatge temporal i suport integral a persones que provenen d’institucions penitenciàries per a facilitar la seva integració social i inserció laboral.

Llaços, model Housing First

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió.  

Som Refugi

Oferim habitatge temporal i acompanyem joves migrants sense referents, extutelats per l’administració, en el seu camí cap a la inserció social i laboral, a través de la casa d’acollida de Cal Manco.

Pis Devesa

Oferim habitatge temporal i acompanyament integral a joves migrans sense referents, extutelats per l’administració, per facilitar el seu procés maduratiu i la seva inserció social i laboral.

Sense llar de Figueres

Sortim al carrer per detectar persones en situació de sensellarisme, conèixer les seves necessitats i mirar de crear-hi vincles, per afavorir processos de recuperació de l’autonomia personal, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la inclusió a la comunitat.

Servei en drets socials d'habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.