Conviu

Persones exrecluses sense suport familiar ni recursos viuen en un pis d'acollida amb suport per a formar-se, trobar feina i reintegrar-se socialment. Millorem les seves competències personals, les connectem amb la comunitat i les orientem per a fer ús dels recursos formatius, laborals i de temps lliure.

40

persones ateses

1.299

estades de convivència per promoure l'empoderament

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia-Direcció General de Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de  l'IRPF