L'impacte en les persones

27.531

persones ateses

58.228

persones beneficiades

12%

d'increment respecte d'abans de la pandèmia

22% d'increment en necessitats bàsiques des d'abans Covid

15% d'increment d'atenció en projectes d'acollida i acompanyament des d'abans de la Covid

79% no percep ajudes per ingressos mínims

60% de llars en situació d'emergència habitacional

18% de les persones viu en habitatges ocupats

un 50% de les persones es treballa actualment

Un 58% de les persones ateses són dones

1 de cada 3 persones ateses té menys de 35 anys

Un 17% són les famílies monoparentals

1 de cada 3 no té estudis

3 de cada 4 no té garantides les necessitats bàsiques

1 de cada 3 en situació administrativa irregular

Increment de persones ateses

2020

29.915 persones ateses

2021

27.998 persones ateses

2022

27.531 persones ateses

Dades econòmiques

Durant el 2022, Càritas Diocesana de Girona va destinar més de 7 milions d'euros a totes les seves activitats. Els fons privats van representar el 47,28% dels recursos gestionats, gràcies a la solidaritat i el compromís de tantes persones i entitats que confien en nosaltres i ens permeten treballar per tal que a la nostra societat ningú no es quedi enrere.

7.343.674

inversió social

Procedència dels fons

Fons privats 47,28%

3.178.299

Fons públics 52,72%

3.933.411

Detall dels fons privats

Socis, donants i llegats

32,52%

Entitats privades

7,17%

Parròquies i entitats religioses 

3,26%

Altres (extraordinaris) 4,33%

Detall dels fons públics

Estat

0,19%

UE Fons Social Europeu

1,83%

Ens locals

28,60%

Generalitat de Catalunya 22,10%

Destí de la inversió social

Acció social 

85,98%

Gestió i Administració 

9,93%

Voluntariat i formació 

1,11%

Sensibilització, comunicació i captació 2,98%

Detall de la informació econòmica

* Es presenta informació econòmica agrupada de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G i d’Ecosol, empresa d’inserció (Economia Solidària, Empresa Inserció, SLU), amb NIF B17859786. El detall de procedència dels fons es refereix només a Càritas Diocesana de Girona. El detall dels comptes d’Ecosol, empresa d’inserció està especificat en el seu apartat en aquesta memòria. Els comptes de totes dues entitats són provisionals i estan pendents dels respectius informes d’auditoria externa de comptes d’acord amb la Llei 22/2015 d’auditoria de comptes.