46

persones voluntàries

10 

projectes d'acció social

229.873€ d'inversió social

Acollida i acompanyament  

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

371 persones ateses

1014 persones beneficiàries

1 persona voluntària

17% necessiten suport en tràmits

48% en risc residencial

Fem Comunitat

Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

22 participants

55 persones beneficiàries

1 persona voluntària

Horts Comunitaris

Dinamitzem el cultiu de l’hort per part de persones participants, entenent que ajuda a millorar el benestar físic i emocional, alhora que afavoreix l’apoderament i els vincles entre les persones.


140 participants

432 persones beneficiàries

4 horts en 3 poblacions

Cobertura de necessitats bàsiques 

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


174 persones ateses

540 persones beneficiàries

5 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


47 persones ateses

1 persona voluntària

59 ajudes

5.212 d'inversió 

Servei d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, alhora que oferim formació en temes nutricionals, de salut i consum responsable.

435 persones ateses

1.146 persones beneficiàries

16 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

25 infants acompanyats

80 persones beneficiàries

6 persones voluntàries

Projecte d'Atenció a l'Escolaritat (PAE)

Acompanyem i donem suport a estudiants de secundària en situació de vulnerabilitat, i a les seves famílies, per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, en col·laboració amb els centres educatius.


8 joves acompanyats

19 persones beneficiàries

1 persona voluntària

Assessorament jurídic

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.


180 persones ateses

Sense llar i habitatge

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.


2 persones ateses

1 persona voluntària

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Sant Feliu - Vall d'Aro Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Sant Feliu - Vall d’Aro

Plaça Gaziel, 1

17220 Sant Feliu de Guíxols

972 32 17 82 

santfeliuvalldaro@caritasgirona.cat