116

persones voluntàries

17 

projectes d'acció social

470.601€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

502 persones ateses

90% en situació irregular

78% en situació de risc residencial

30% necessita suport a tràmits


1249 persones beneficiàries

4 persones voluntàries

Taller de costura

Compartim coneixements pràctics de costura i de reutilització i reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’aïllament i exclusió social.

7 persones ateses

3 persones voluntàries

Fem Comunitat

Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

74 persones participants

255 persones beneficiàries

2 persones voluntàries

Espai amb Cor

Oferim un espai convivencial, a través de l’organització de diferents activitats vinculades al rober, on les persones participants poden establir vincles i implicar-se en la vida social de l’entorn, per evitar l’aïllament i l’exclusió. 

203 persones participants

631 persones beneficiàries

32 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

48 persones participants

75% obté certificat

6 persones voluntàries 

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

1.282 persones ateses

3.958 persones beneficiàries

85 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


101 persones ateses

182 ajudes realitzades 

1 persona voluntària

13.909€ invertits en ajudes


Acompanyament a les persones grans

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

5 persones grans acompanyades

6 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

39 infants i joves atesos

190 persones beneficiàries

9 persones voluntàries 

Fes +

Acompanyem joves en situació de vulnerabilitat que cursen estudis postobligatoris, per tal de donar-los les eines i el suport necessari per superar-los amb èxit i facilitar així el seu accés a estudis superiors i/o al mercat laboral.

57 joves participants

120 persones beneficiàries

17 persones voluntàries

Proinfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.


46 persones ateses

125 persones beneficiàries

46 participants adults

123 entrevistes

Sense llar i habitatge

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Oferim habitatge temporal a dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar la situació d’exclusió i recuperar l’autonomia personal, psicològica i social.

4 persones ateses

9 persones beneficiades

Llaços, model Housing First

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l'exclusió.

4 persones ateses

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

14 persones ateses

1 persona voluntària

Inserció sociolaboral i economia social

Servei d'Orientació Sociolaboral Migrants

Oferim orientació, acompanyament i suport a persones que presenten especials dificultats per accedir al mercat laboral, per tal que estiguin més preparades per a buscar feina de forma autònoma i facilitar així l’accés a un lloc de treball. 

46 persones ateses

Itineraris Integrals d'Inserció

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

27 persones ateses

Intermediació i Prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.

21 persones ateses

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 2 persones han format part dels projectes d’Ecosol:

2 persones a gestió de magatzem

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Salt Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Salt Agrupació de Parròquies

Hotel d'Entitats de Salt (despatx 1.07) 

C/ Sant Dionís, 42

17190 Salt

972 24 24 72 - 619 536 783 

salt@caritasgirona.cat