26

persones voluntàries

4

projectes d'acció social

135.894€ d'inversió social

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

10 persones ateses

28 persones beneficiàries

1 persona voluntària

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.  

11 persones ateses

23 persones beneficiàries

6 persones voluntàries

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

541 persones ateses

1.257 persones beneficiàries

20 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


76 persones ateses

207 persones boneficiàries

6 persones voluntàries

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 2 persones han format part dels projectes d’Ecosol:

2 persones a gestió de magatzem

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Roses Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Roses

C/ Mn. Carles Feliu, 18 baixos

17480 Roses

972 15 35 86 

roses@caritasgirona.cat