202

persones voluntàries

13  

projectes d'acció social

225,461 € d'inversió social

L'Obrador, un projecte únic

Facilitem que joves entre quinze i vint-i-un anys, d’entorns i condicions molt diverses de la comarca del Pla de l'Estany, es reuneixin per compartir, reflexionar i debatre sobre la realitat que els envolta, i a expressar-ho a través de l’art.

15 joves participants 

3 persones voluntàries

73% milloren en participació social

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

89 persones ateses

191 persones beneficiàries

48% en situació administrativa irregular

67% en risc d'exclusió residencial

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

42 persones ateses

68% obtenen certificat

4 persones voluntàries

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades. 

257 persones ateses

673 persones beneficiàries

15 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 


42 persones ateses

67 persones beneficiàries

17 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


13 persones ateses

18 ajudes

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.


80 persones ateses

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

190 persones ateses:

90 persones grans i 100 joves

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

3 persones ateses

2 persones voluntàries

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

53 infants i joves atesos

146 persones beneficiàries

25 persones voluntàries 

Proinfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.


45 persones ateses

134 persones beneficiàries

18 persones voluntàries

68% milloren resultats

Joguines per a tothom

Els alumnes d’ESO de l’Escola Casa Nostra de Banyoles recullen i entreguen joguines per a infants en el marc del projecte d’Aprenentatge i Servei.

117 infants participants

32 persones voluntàries

Itineraris Integrals d'Inserció

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

42 persones ateses

ECOSOL empresa d'inserció 

Fomentem l'economia social i la contractació de persones en risc d'exclusió a través dels serveis d'Ecosol, l'empresa d'inserció de l'entitat. Un total de 3 persones han format part dels projectes d'Ecosol.


1 persona a gestió de magatzem

2 persones a manteniment i neteja d'edificis

ies beneficiades

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Pla de l'Estany Càritas memòria 2022 ok.pdf

Càritas Pla de l’Estany

C/ Baldiri Reixach, 240

17820 Banyoles

972 58 30 55 

banyoles@caritasgirona.cat