45

persones voluntàries

projectes d'acció social

153.432€ d'inversió social

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

119 persones ateses

368 persones beneficiàries

2 persones voluntàries

90% persones derivades de SBAS

S@ntir

Donem resposta a les necessitats d’acompanyament psicològic de les persones més vulnerables, alhora que les motivem per a la participació a la comunitat, per tal de millorar el seu benestar.


17 persones ateses

1 persona voluntària

100% valoren la participació en el projecte

Servei d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, alhora que oferim formació en temes nutricionals, de salut i consum responsable. 

310 persones ateses

830 persones beneficiàries

16 persones voluntàries

Menjador Social

Proporcionem àpats sans i equilibrats a persones sense recursos econòmics, alhora que facilitem un espai de convivència i socialització, que ajuda a fer front a l’aïllament que sovint impliquen les situacions de pobresa i exclusió social.


38 persones ateses

10 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


107 persones ateses

15 persones voluntàries

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

46 persones participants:

16 persones grans i 30 joves

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu. 

13 persones ateses

45 persones beneficiàries

6 persones voluntàries 

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

185 persones ateses

 

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Palamós - Sant Joan Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Palamós - Sant Joan

C/ Puigpedró, 23

17230 Palamós

972 31 31 44 - 659 213 157

palamos-santjoan@caritasgirona.cat