89

persones voluntàries

15 

projectes d'acció social

426.295€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

69 persones ateses

173 persones beneficiàries

3 persones voluntàries

65% han rebut ajuda econòmica

Fem Comunitat

Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

21 persones ateses

59 persones beneficiàries

2 persones voluntàries

S@ntir

Donem resposta a les necessitats d’acompanyament psicològic de les persones més vulnerables, alhora que les motivem per a la participació a la comunitat, per tal de millorar el seu benestar.

25 persones ateses

90% augmenten la seva reslència


Rober - Espai amb Cor

Oferim un espai convivencial, a través de l’organització de diferents activitats vinculades al rober, on les persones participants poden establir vincles i implicar-se en la vida social de l’entorn, per evitar l’aïllament i l’exclusió. 

139 persones ateses

199 persones beneficiàries

16 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

10 persones ateses

1 persona voluntària

Alfabetització castellà

Classes d'alfabetització en llengua castellana per a persones nouvingudes.

67 persones ateses

6 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

1.183 persones ateses

3.107 persones beneficiàries

40 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


45 persones ateses

95 ajudes realitzades

6.714 d'inversió 

Acompanyament a les persones grans

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

74 persones participants:

36 persones grans i 38 joves

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

2 persones grans acompanyades

2 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.  

27 persones ateses

81 persones beneficiàries

5 persones voluntàries 

Proinfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.


27 persones ateses

81 persones beneficiàries

5 persones voluntàries

Inserció sociolaboral i economia social

Servei d'Orientació Sociolaboral Migrants

Oferim orientació, acompanyament i suport a persones que presenten especials dificultats per accedir al mercat laboral, per tal que estiguin més preparades per a buscar feina de forma autònoma i facilitar així l’accés a un lloc de treball. 


56 persones participants

Intermediació i Prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.


18 persones participants

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 2 persones han format part dels projectes d’Ecosol:

2 persones a gestió de magatzem

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

1 persona atesa

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Lloret de Mar Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Lloret de Mar

Plaça de l’Església, 4, Baixos

17310  Lloret de Mar

972 37 32 78

lloret@caritasgirona.cat