19

persones voluntàries

projectes d'acció social

55.323€ d'inversió social

Acollida i Acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

68 persones ateses

132 persones beneficiàries

2 persones voluntàries

80% reben ajuda econòmica o en espècies

38% en risc d'exclusió residencial

Acompanyament a les persones grans

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

13 persones ateses

5 persones voluntàries

Àncora

Potenciem una comunitat atenta i implicada en el benestar de les persones grans, i oferim espais oberts per compartir activitats i prevenir l’aïllament, on tota la població és convidada a participar.

9 joves han participat a l'espai de conversa i amistat

Cobertura de necessitats bàsiques

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


11 persones ateses

34 persones beneficiàries

4 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


50 persones ateses

1 persona voluntària

104 ajudes realitzades

11.681 invertits en ajudes directes

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.


13 persones ateses

55 persones beneficiàries

5 persones voluntàries

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

L'Escala Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas L’Escala

C/ del Port, 49

17130 L’Escala

972 77 38 38

directiva.lescala@caritasgirona.cat