55 

persones voluntàries

projectes d'acció social

110.181€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

67 persones ateses

182 persones beneficiàries

72% dones

43% en risc d'exclusió residencial

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

43 persones participants

6 persones voluntàries

75% milloren la seva competència lingüísticaCobertura de necessitats bàsiques

Servei d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, alhora que oferim formació en temes nutricionals, de salut i consum responsable.

250 persones ateses

668 persones beneficiàries

13 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


20 persones ateses

39 persones beneficiàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


32 persones ateses

116 ajudes realitzades

3.875 d'inversió

Acompanyament a les persones grans

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

61 persones participants:

25 persones grans i 36 joves

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

11 persones grans acompanyades

12 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

25 persones ateses

49 persones beneficiàries

7 persones voluntàries 

ECOSOL, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 2 persones han format part dels projectes d’Ecosol: 

2 persones a manteniment i neteja d'edificis

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

La Bisbal d'Empordà Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas La Bisbal d’Empordà

C/ del Raig, s/n

17100 La Bisbal d'Empordà

872 02 24 63 

labisbal@caritasgirona.cat