154 

persones voluntàries

12 

projectes d'acció social

271.596€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat. 

122 persones acompanyades

350 persones beneficiàries

72% dones

55% famílies amb fills

62% cerquen feina

46% no disposen d'habitatge estable

Fem Comunitat

Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

39 persones ateses

82 persones beneficiàries

4 espais de relació creats

2 assemblees

S@ntir

Donem resposta a les necessitats d’acompanyament psicològic de les persones més vulnerables, alhora que les motivem per a la participació a la comunitat, per tal de millorar el seu benestar.

26 persones ateses

5 tallers grupals


Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

43 alumnes

8 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

985 persones ateses

2.283 persones beneficiàries

28 persones voluntàries

3.025 cistelles distribuïdes

10 tallers amb la participació de 98 persones

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació. 


19 persones ateses


Acompanyament a les persones grans

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

120 persones ateses

50 persones voluntàries

7 residències

3 centres educatius

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

18 persones acompanyades

20 persones voluntàries

1 trobada participants i voluntariat

78% de participants han fet sortides


Inserció sociolaboral i economia social

Itineraris Integrals d'Inserció

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

28 persones ateses

2 persones voluntàries 

93% dones 

17 han completat itinerari

48% s'incorporen al mercat laboral  

81% milloren competències

Pretaller de neteja en serveis de proximitat

Millorem les possibilitats d’accés al mercat laboral de dones en situació de vulnerabilitat, a través de formació teòrica i pràctica en l’ofici de netejadora professional.l. 


12 persones ateses

2 persones voluntàries

10 finalitzen el curs

9 obtenen el certificat

Intermediació i prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.


10 persones ateses

14 intermediacions

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l'economia social i la contractació de persones en risc d'exclusió a través dels serveis d'Ecosol, l'empresa d'inserció de l'entitat. Un total de 14 persones han format part dels projectes d'Ecosol.


5 persones al taller de confecció

2 persones a manteniment i neteja d'edificis

5 persones a gestió de magatzem

2 persones a missatgeria sostenible


Assessorament jurídic

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria. 


404 persones ateses

25 escrits i recursos administratius

7 contenciosos

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Garrotxa Càritas memòria 2022.pdf

Càritas Garrotxa

Ronda Paraires, 1

17800 Olot

972 27 28 40 - 606 847 707 

garrotxa@caritasgirona.cat

http://www.caritasgirona.cat/garrotxa