Intermediació i Prospecció

Per facilitar la incorporació laboral de persones en itinerari d'orientació, fem de pont entre elles i l'empresa o família ocupadora. També oferim suport a les empreses per a desenvolupar la seva Responsabilitat Social Corporativa. Formem part del Programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" i estem reconeguts com a agència de col·locació autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el número 09000000319.


232

persones ateses 

69%

de les dones ateses troben feina

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa" - Fons Social Europeu-Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES)