Formació en Alternança

Joves tutelats i extutelats en situació de vulnerabilitat greu reben formació professional en tallers de bicicletes i atenció al client, així com formació en competències bàsiques. Disposen de suport psicològic i són motivats a obtenir titulacions reconegudes per millorar les seves oportunitats laborals. L'enfocament és en un context de treball real per proporcionar una experiència pràctica en el món laboral.

33

persones ateses

85%

superen amb èxit la formació

Finançament: Generalitat de Catalunya-Departament de  Drets Socials  amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, Generalitat de Catalunya- Departament de Drets Socials, Fons Social Europeu-Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES)