Infància, joves i família

Treballem per la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i les seves famílies

892.884

inversió social

5

projectes

Servei d'intervenció educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

Projecte d'acompanyament a l'escolaritat (PAE)

Acompanyem i donem suport a estudiants de secundària en situació de vulnerabilitat, i a les seves famílies, per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, en col·laboració amb els centres educatius.

Fes+

Acompanyem joves en situació de vulnerabilitat que cursen estudis postobligatoris, per tal de donar-los les eines i el suport necessari per superar-los amb èxit i facilitar així el seu accés a estudis superiors i/o al mercat laboral.

L'Obrador

Facilitem que joves entre quinze i vint-i-un anys, d’entorns i condicions molt diverses de la comarca del Pla de l'Estany, es reuneixin per compartir, reflexionar i debatre sobre la realitat que els envolta, i a expressar-ho a través de l’art.

ProInfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.