Cobertura de necessitats bàsiques

Contribuïm a la cobertura de les necessitats bàsiques

5

projectes

2.664.790

inversió social

Servei d'aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, alhora que oferim formació en temes nutricionals, de salut i consum responsable.

Centre de distribució d'aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

Robers

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

Menjadors socials

Proporcionem àpats sans i equilibrats a persones sense recursos econòmics, alhora que facilitem un espai de convivència i socialització, que ajuda a fer front a l’aïllament que sovint impliquen les situacions de pobresa i exclusió social.

Servei d'ajuda econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.