Assessorament Jurídic

Acompanyem processos de defensa dels Drets Socials

2

projectes

253.593

inversió social

Servei d'assessorament a l'immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

Servei d'assessorament contra el racisme i la discriminació (SARD)

Acompanyem i donem suport a les persones que reben discriminació i actituds racistes, i oferim recursos de sensibilització i denúncia.