28 

persones voluntàries

projectes d'acció social

28.911€ d'inversió social

Grans Moments (Apadrinar un avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

26 persones participants:

7 persones grans i 19 joves

1 persona voluntària

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

2 persones acompanyades

2 persones voluntàries

Taller de costura

Compartim coneixements pràctics de costura i de reutilització i reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’aïllament i exclusió social.


7 persones participants

2 persones voluntàries

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria. 


3 persones ateses


Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu. 

15 infants atesos

31 persones beneficiàries

4 persones voluntàries 

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Cadaqués Càritas memòria 2022 - PRINT.pdf

Càritas Cadaqués

Rectoria - Carrer Dr.Callís, 15

17488 Cadaqués

972 25 92 36 

cadaques@caritasgirona.cat