80 

persones voluntàries

13 

projectes d'acció social

248.436 € d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

155 persones ateses

189 persones beneficiàries

Horts Comunitaris

Dinamitzem el cultiu de l’hort per part de persones participants, entenent que ajuda a millorar el benestar físic i emocional, alhora que afavoreix l’apoderament i els vincles entre les persones.

36 participants

112 persones beneficiàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

37 persones participants

2 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

453 persones ateses

1.174 persones beneficiàries

20 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


67 persones ateses

102 persones beneficiàries

16 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


62 persones ateses

1 persona voluntària

Sense llar i habitatge

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

1 persona atesa

1 persona voluntària

Acompanyament a la gent gran

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

27 persones ateses:

16 persones grans i 11 joves

1 persona voluntària

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

9 persones acompanyades

4 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu. 

41 persones ateses

11o persones beneficiàries

17 persones voluntàries

Inserció sociolaboral i economia social

Intermediació i Prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.

34 persones acompanyades

Punts d'Activació

Facilitem eines i recursos personals per millorar les habilitats i competències que afavoreixin la inclusió sociolaboral, a través d’espais grupals adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.

31 persones ateses

Itineraris Integrals d'Inserció

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

58 persones acompanyades

Ecosol, empresa d'inserció


Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 2 persones han format part dels projectes d’Ecosol.


2 persones a gestió de magatzem

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Baix Ter Càritas memòria 2022 ok.pdf

Càritas Baix Ter

C/ St. Genís, 6

17257 Torroella de Montgrí

972 75 57 90

baixter@caritasgirona.cat