38

persones voluntàries

projectes d'acció social

31.753€ d'inversió social

Taller de Costura

Compartim coneixements pràctics de costura i de reutilització i reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’aïllament i exclusió social.


15 persones ateses

3 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.


85 persones ateses

12 persones voluntàries

54% obtenenen certificat

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

11 persones ateses

1 persona voluntària

Grans Moments (Apadrinar un avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

67 persones participants:

30 persones grans i 37 joves

4 persones voluntàries

Servei d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, alhora que oferim formació en temes nutricionals, de salut i consum responsable.

131 persones ateses

433 persones beneficiàries

9 persones voluntàries

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu. 

33 infants ateses

69 persones beneficiàries

12 persones voluntàries

Consulta la memòria impresa i el detall econòmic

Anglès Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Anglès

C/ Major, 19

17160 Anglès

608 62 40 40 

angles@caritasgirona.cat