85 

persones voluntàries

14

projectes d'acció social

491.609 € 

d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament integral 

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

488 persones ateses

634 persones beneficiàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

41 persones ateses

4 persones voluntàries

Assessorament jurídic

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria

161 persones ateses

212 persones beneficiàries 

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

1.260 persones ateses

3.008 persones beneficiàries

25 persones voluntàries

Espai amb Cor - Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


409 persones ateses

709 persones beneficiàries

14 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


60 persones ateses

1 persona voluntària

Acompanyament a les persones grans

Grans Moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

99 persones participants:

35 persones grans i 64 joves


1 persona voluntària

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

6 persones acompanyades

6 persones voluntàries

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu.

20 persones ateses

66 persones beneficiàries

4 persones voluntàries 

Proinfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.


32 persones ateses:

 18 infants i joves i 14 adults

4 persones voluntàries

Sense llar i habitatge

Sense Llar

Sortim al carrer per detectar persones en situació de sensellarisme, conèixer les seves necessitats i mirar de crear-hi vincles, per afavorir processos de recuperació de l’autonomia personal, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la inclusió a la comunitat.

135 persones ateses

Pisos d'Acollida Temporal per a la Inclusió

Oferim habitatge temporal a dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar la situació d’exclusió i recuperar l’autonomia personal, psicològica i social.


3 persones ateses

7 persones beneficiàries

Inserció sociolaboral i economia social

Intermediació i Prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.

16 persones acompanyades

Itineraris Integrals d'Inserció

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

96 persones acompanyades

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 3 persones han format part dels projectes d’Ecosol:

2 persones a missatgeria sostenible

1 persona a gestió de magatzem

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Alt Emporda Interior Càritas memòria 2022 - PRINT.pdf

Càritas Alt Empordà Interior

Plaça St. Vicenç de Paül, 2

17600 Figueres

972 50 41 52 - 636 966 506 

figueres@caritasgirona.cat