#TuHiTensMoltAVeure 

Memòria  2022 | Càritas Diocesana de Girona

Tu tens molt a veure en l'acollida i 

acompanyament que hem fet aquest 2022


Els projectes de cobertura de necessitats bàsiques 

creixen un 22% amb relació a abans de la Covid (2019-2022)

"Calen molts més recursos en acció social perquè l’impacte d’aquesta situació en les generacions més joves no sigui irreversible "

Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona